Menü
1 Csillag2 Csillag3 Csilag4 Csillag5 Csillag

Közzététel: 2013, máj, 26.
Továbbiak: Egyszer Volt... az Ember, Rajzfilmsorozatok


Egyszer Volt… az Ember – A Fény Százada

Az Egyszer Volt… az Ember című francia, ismeretterjesztő rajzfilmsorozat az emberiség történetét történetét mutatja be nekünk, Albert Barillének köszönhetően! Az 20. rész A fény százada (1701 – 1765) most online megnézhető, hogy a töri órán ne legyen hiányosság! 🙂

Tartalom:

A XVIII. század a filozófusok hatására az emberek másképpen kezdtek gondolkodni. Kérdésessé tették a királyi méltóságot, a vallást, a hierarchiát, a hagyományokat, a társadalom alapjait, a szellem nem tűrt meg semmit, amit meg jól alapozottan. Montesquieu szerint a gondviselésnek nincs helye a társadalom fejlődésében, Lock angol filozófus, a törvényhozó és a végrehajtó hatalom különválasztását hirdette, Diderot azt ajánlja, hogy az ember a tudományhoz forduljon, ne a metafizikához vagy a valláshoz azt mondta, Buffon azt mondja hogy a világ teremtése 6000 évvel ezelőtt történt. A reakció erős: Buffon az egyház támadásának hatására visszafogja a hangját, Diderot enciklopédiájának első kötetét betiltják, ettől kezdve Rousseau társadalmi szerződése lesz a forradalmárok bibliája.

Voltaire, az igazságtalanság ellensége mindig az első sorban harcol az önkény, a maradiság, a fanatizmus ellen, a józan ész híve. Filozofálni annyit jelent, mint visszaadni az észnek a méltóságát, vagy lerázni a közvélemény és a tekintély igáját – így írt a XVIII. század elején Madam De Lamballe. Madame du Barry foglalta el Madame de Pompadour helyét, aki 20 éven át irányította Franciaországot, a királynak pedig, ha alattvalóinak a javát akarja nincs ereje, hogy szándékait érvényesítse.

1768-ban meghódították Korzikát, éppen ez kellett, hogy Napóleon egy év múlva franciának születhessen. 1771-ben Cugnot feltalálta a gőzgépet és megjelent Diderot enciklopédiájának utolsó kötete, lelkesedést és felháborodást váltott ki. Ez a század ismereteinek az összefoglalása, de vádirat is az abszolút monarchia és az egyház ellen. 1775: Poroszország uralkodója II. Frigyes művelt, könyveket ír franciául, a tudomány és művészet felvilágosult védőjének akar látszani. Az udvarába megy Johann Sebastian Bach és Voltaire is ott tölt három évet, ennek ellenére antiliberális zsarnok és nagyra tartja a katonai szervezettséget. Trónrakerülése után fel is használja a hadseregét, hogy megszerezze Ausztriától Sziléziát.

Frigyes meghatódik, hogy a franciák milyen kedvesek hozzá az aacheni békeszerződés után, pedig abban ő nyert a legtöbbet. 1772-ben Frigyes Mária Teréziával és Katalin cárnővel együtt szorgalmazta Lengyelország igazságtalan felosztását, barátja Voltaire egy szóval sem tiltakozott, hiszen a király a szép szavaiért fizetett. A liberalizmus csak külső használatra szolgál, belülről Frigyesnek csak az a célja, hogy egyesítse a még sok darabból álló országot, ezután számolni kell Nagy Frigyes Poroszországával.

1762-ben Katalin örökölte Oroszország trónját, hogy pontosak legyünk férje a gyenge III. Péter ült a trónon, aki hatalomra kerülése után azonnal Frigyes szolgálatába szegődött, mert kritikátlan bámulója volt, tehát gyors “intézkedésre” volt szükség. Valahol egy pince mélyén volt még egy trónkövetelő VI. Iván, aki pár hónapig uralkodott is és Katalin 33 éves korában cárnő lesz, folytathatja Nagy Péter művét. Modernizálja államát, határait kiterjeszti a Baltitól a Fekete-tengerig. Nagy Katalin is a művészetek és az irodalom pártfogója, felvilágosult despota, aki személyes használatára és harsány liberalizmusának propagandájának tartja meg a felvilágosodás fényét, a jobbágyokat azonban úgy árulják, mint az állatokat. Katalin 1773-ban fogadja Diderot és ezt mondja neki “Az ön nagy elveiből jó könyvek születnek és rossz emberek. Ön kizárólag papíron dolgozik és az mindent elvisel.“Katalin hatalmas területeket vett el az egyháztól, egész városokat építettet Ukrajnában és a Volga mentén, különválasztotta a törvényhozó és a végrehajtó hatalmat, megadóztatta a nagybirtokokat. Nagy szolgálatokat tett hazájának.

1740-ben a sok országból álló Ausztria trónjára a 23 éves Mária Terézia kerül, a szomszédok irigysége felébred. II. Frigyes új hadserege meghódítja Sziléziát. Franciaország, Spanyolország, Szászország, Csehország Poroszországgal lép szövetségre. A szelíd Mária Terézia szembeszáll az ellenséggel, ügyes kancellária Kaunitz segíti, ha Sziléziát elveszti is a Habsburg birodalmat együtt tartja. 1772-ben a jóságos Mária Terézia nehezen egyezik bele Lengyelország igazságtalan felosztásába, de ha már nem tud ellenállni porosz és orosz társának, legalább a legnagyobb darabot kéri, Galíciát.

1765-ben József, a császárnő legidősebb fia a 16 gyermeke közül társuralkodó lett. Egyik lánya Mária Antonietta, mint francia királyné tragikus véget ért. A fiatal Mozart gyakori vendége a királyi családnak a schönbrunni kastélyban. A birodalom, amelyet Mária Terézia átvett úgy ahogy fennmaradt 1918-ig és Bécs mindig a művelődés egyik központja. 1783-ban a francia színtársulat Angliában lép fel, az a mondás, hogy “hagyni kell a dolgokat, ahogy vannak” az angol polgárság jelszava lesz. Ez a polgárság szerepet játszik a gondolkodó Európában és hozzájárul a liberalizmus kivirágzásához. Watt állandóan tökéletesíti tüzes masináját és eljutott a tüzes gőzgépig. A szénbányászattal, az olcsó acéllal megkezdődik az ipari forradalom, a munka minden formája produktív, helyesebben egyeseknek jobban, mint másoknak.

A proletárok nyomorúságos körülményeiknek megjavításáért 1776-ban megalakult az első munkásszakszervezet. Lezajlanak az első sztrájkok, ebben az évben 1776-ban az Amerikai Egyesült Államokban elkészül a Függetlenségi Nyilatkozat és ebben az évben utasítja visz a párizsi parlament az egyenlő adózást. Franciaország elégtételt akar venni a hétéves háborúban elszenvedett vereségért, ezért beavatkozik az amerikai konfliktusba. A 24 éves ifj. Willam Pitt megerősíti az amerikai háborúk alatt meggyengült angol gazdaságot, Wesley megalapítja a metodista egyházat. 5000 évvel az indul és 3000 évvel Kréta után McAdam megtalálja a módját, hogy halhatatlanná tegye a nevét.

Amerikában az angolokat megverték és az 1783-as versailles-i béke elimserte az Egyesült Államok függetlenségét. A német Herschel felfedezi a Uránusz bolygót, tanulmányozza a Szaturnusz gyűrüit, a Tejútrendszert, a svájci Haller gazdagítja a matematikát, Lavoisier megalapítja a modern kémiát. Blanchardnak és Jefferiesnek sikerült először léggömbön átkelni a La Manche csatorna felett. 1776-ban amikor az amerikai felkelők kiadták a Függetlenségi Nyilatkozatot a francia felvilágosodás filozófájának összefoglalását, a párizsi parlament elvetette az egyenlő adózás elvét, amelyet Turbo akart bevezetni egyedül, mindenkivel szemben. De sokkal felforgatóbb eseményeket fog megismerni az a társadalom, amely nem hajlandó reformokra: 1789. május 5-re Versailles-ben összehívják a rendi gyűlést…

Tags: , ,


A GyerekTV főbubusaEgy hozzászólás Egyszer Volt… az Ember – A Fény Százada

  1. nonamesplease

    Szeretem ezt a sorozatot, ez a darab viszont meglehetősen gyengén sikerült. Amit végképp nem tudok megemészteni, hogy a felvilágosodás korát képesek voltak a “fény századá”-nak fordítani… :””'(

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Fel az oldal tetejére ↑