Menü
1 Csillag2 Csillag3 Csilag4 Csillag5 Csillag

Közzététel: 2013, aug, 04.
Továbbiak: Mondák a Magyar Történelemből, Rajzfilmsorozatok


Mondák a Magyar Történelemből – Istvánt Királlyá Koronázzák

Jankovics Marcell bábáskodása alatt elkészült Mondák a magyar történelemből sorozat, népünk gyakorta emlegetett alakjait mutatja be. A közismert legendákat és eseményeket is felvonultató magyar rajzfilmsorozat 6. részét láthatod most, melynek címe: Istvánt királlyá koronázzák.

Leírás:

Eljött az idő, hogy az ég ajándéka kiáradjon a magyarokra is, akik tudva levőlég egykor a kereszténység ostorai voltak. Abban az időben az említett nemzetnek volt egy Géza nevű fejedelme, aki tárgyalni kezdett valamennyi szomszédos tartománnyal, a békéről. Noha felesége már kereszténynek született, Géza még belesüppedt a pogány életmódba, de látván, hogy a békességet másképp meg nem szerezheti papokat kért a németek és rómaiak császárától és háza népével együtt megkeresztelkedett.

Ezután történt, hogy feleségének, aki éppen várandó volt megjelent Szent István első vértanú (aki először szenvedett vértanúságot Krisztus nevéért). Amikor a gyermek Esztergom városában megszületett, a keresztség fehér ruhájába öltöztették, az István nevet kapta. Miután a serdülőkor első lépcsőfokán átlépett, apja királyságának sorsául, de kivált sarjadékának szagporosításáért a római császárságot viselő jámbornak nevezett Henrik húgát,Gizellát kérte számára házastársul. Ezután betelvén napjai, Géza összehívta Magyarország főembereit és az utánuk következő rendet, fiát Istvánt a nép élére állította, hogy uralkodjék ő utána és ennek megerősítésére mindet külön-külön megeskette, majd az Úr megtestesülésének 997. esztendejében e világ viszontagságait égi örömmel cserélte fel.

István apja trónjára emelkedvén azon kezdett elmélkedni miként juttattathatja a neki alávetett népet az egyisten tiszteletére, de az irigységgel és gonoszsággal teljes ördög, hogy Krisztus apródjának szent szándékát szétzilálja, belháborút támasztott ellene. A vitéz és hatalmas Koppány vezér István anyját pogány módra házasságra kívánta, őt pedig megölni, hogy vezéri részét a maga hatalma alá hajtsa. Az ő sugallatára a pogány nép vonakodott nyakát a keresztény hit igájába hajtani, de Isten kegyeltje Szent Márton és Szent György zászlaja alatt elindult és úrrá lett az ellenség veszett dühén. Miután Krisztus katonája legyőzte az ellenséget mindenfelé hírül adta, hogy minden képességét az evangélium magjának melegágyává teszi.

Apátok és szerzetesek csupán arra vágytak, hogy ilyen vallásos fejedelem kormányzása alatt éljenek, köztük jött Asztrik atya, aki Anasztáziusnak is mondtak, a pápa küldötte, aki Pécsváradon egy Szent Benedek atyáról elnevezett kolostort épített. Ezekkel tanácskozott Isten szolgája, a legkeresztényebb fejedelem. Atyja halála után a negyedik évben Domonkos magyar érseket a fent említett Asztrik társaságában az apostolok küszöbéhez küldte, hogy Szent Péternek az apostolok fejedelmének örökösét megkérje, érdemesítse őt arra, hogy királyi diadémával izmosítsa. Épp ez időben fogadta el a lengyelek fejedelme övéivel a keresztény hitet s a római szél elöljárójától kérte, hogy királyi diadémával koszorúzzák. Szilveszter pápa, elében a II. rábólintott s már egy jeles mívű koronát csináltatott, melyet néki áldásával elküldeni szándékozott, de az azt megelőző éjszakán, hogy a koronát a lengyelek fejedelmének kellett volna küldeni megjelent neki Isten küldötte…

Tags: , ,


A GyerekTV főbubusaVélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Fel az oldal tetejére ↑